ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ


Το «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» είναι το σήμα με το οποίο πιστοποιούνται ελληνικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν ελληνικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης τα οποία έχουν παρουσία στα ράφια του Ελληνικού Λιανικού Εμπορίου, έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και απασχολούν ελληνικό εργατικό δυναμικό συνεισφέροντας, έτσι, στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Το σήμα ξεκαθαρίζει με μετρήσιμα και αντικειμενικά [...]

???????????


Προτάσεις του Πλάτωνα Μαρλαφέκα, Εντεταλμένου Σύμβουλου της Λουξ , για την απλούστευση των διαδικασιών στο Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του συνεδρίου με θέμα «Οδηγεί η Ενιαία Αγορά σε νέα ανάπτυξη?»


Η Λουξ, στα πλαίσια χορηγίας της στην Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετείχε στο Συνέδριο που οργάνωσε στις 16 Ιουνίου 2014, το Υπ. Οικονομικών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα «Οδηγεί η Ενιαία Αγορά σε νέα ανάπτυξη?»

???????????

??????????? ?? ?????????? ??????? ???? ?????????? ??? ????! ? ??? ???????? ??? 100% ??????? ????? ????, ????? ???? ?????

???????????